Порядок оформлення посвідки на постійне проживання.

Посвідка на постійне проживання – це документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні. Виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Оформляється посвідка особам без горомадянства або іноземцям, що мають дозвіл на проживання в Україні або до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на тереторії України і після прийняття цього рішення залишилися постійно проживати на її тереторії. Для іноземців або осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на тереторії України оформляється посвідка коли вони:

1. досягли 16-річногого віку, – на підставі заяв-анкет, поданих ними особисто;

2. не досягли 16-річного віку або обмежено дієздатними чи недієздатними, – на підставі заяв-анкет одного з батьків (усиновлювачів), з ким проживає особа на підставі дозволу на імміграцію, опікунів, піклувальників.

Термін дії посвідки на постійне проживання складає 10 років. Видається протягом 15 робочих днів з моменту прийняття документів від іноземця або особи без громадянства. У разі втрати або викрадення посвідки замість втраченої або викраденої оформляється та видається нова посвідка у встановленому порядку її обміну.

Обмін посвідки здійснюється коли:

1) вносяться зміни інформації до посвідки;

2) виявляються помилки в інформації, внесеної до посвідки;

3) закінчується строк дії посвідки;

4) посвідка непридатна для подальшого використання;

5) іноземець або особа без громадянства досягає 25 або 45-річного віку (у разі, коли іноземець або особа без громадянства документовані посвідкою, яка не містить безконтактного електронного носія).

Оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обмін здійснюється територіальними органами/підрозділами ДМС. Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення посвідки та її обміну, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інші вимоги не передбачені міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

 

Які документи потрібні для оформлення посвідки?

Для оформлення посвідки на постійне проживання на тереторії України іноземець або особа без громадянства подає наступні документи:

1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України;

2) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником;

3) переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законом порядку;

4) копію рішення про надання дозволу на імміграцію;

5) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати.

Під час подання документів для оформлення посвідки на постійне місце проживання на теиторії України працівникам органу територіальної влади/підрозділу пред’являють оригінали документів, визначені вище у підпунктах 1, 2 і 5. До зяви-анкети додаються оригінал паспорту та оригінал квитанції про сплату адміністративного збору. Після перевірки оригінал документів, паспорт  та/або документи, що посвідчують особу законного представника, повертаються заявникам.

Чинність дозволу на імміграцію перевіряється шляхом вивчення матеріалів справи про надання такого дозволу.

Факт постійного проживання іноземця на території України до прийняття до громадянства України перевіряється шляхом вивчення матеріалів її справи про надання дозволу на імміграцію.

Рішення про оформлення посвідки на постійне проживання приймається територіальним органом/підрозділом ДМС після перевірки поданих документів та відсутності підстав для відмови в її видачі.

Після прийняття рішення про оформлення посвідки на постійне проживання в Україні або відмову в її оформленні матеріали долучаються до матеріалів справи про надання дозволу на імміграцію та зберігаються разом з ними. У випадку, коли дозвіл на імміграцію видавався одним територіальним органом/підрозділом ДМС, а рішення про оформлення посвідки приймалося іншим органом/підрозділом ДМС, матеріали формуються в окрему справу та зберігаються в архіві протягом 75 років.

Якщо особі відмовили у видачі посвідки на постійне проживання, то така відмова може бути оскаржена в судовому порядку.

 

Якщо у Вас виникли питання юридичного характеру, просимо телефонувати за номером: +38(095)201-89-45 або заповнити форму зворотного зв’язку на сайті: https://www.deluxelegalgroup.pl.ua.