Завтра
Удень
Увечері
Поділитися новиною
  • Вконтакті
  • Однокласники

Полтавські спеціалісти поінформували про новації податкового законодавства 2017


 

1 січня 2017 року набрали чинності Закони України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».
Про це повідомили в ГУ ДФС Полтавської області.
Законами внесено зміни в частині адміністрування податку на прибуток підприємств, трансфертного ціноутворення зокрема:

Податку на прибуток підприємств:
уточнено вимоги для неприбуткових організацій;
виключено можливість зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
доповнено порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування;
визначено коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток, зокрема на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), за операціями з неплатниками податку на прибуток;
уточнено норми щодо уникнення подвійного оподаткування за операціями, що здійснені до 01.01.2015.

Трансфертного ціноутворення:
передбачено зміну критеріїв для визнання операцій контрольованими:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку збільшено до 150 мільйонів гривень
(за вирахуванням непрямих податків) (замість 50 мільйонів гривень);
річний обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку збільшено до 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) (замість 5 мільйонів гривень);
уточнено вимоги до документації з трансфертного ціноутворення, яка подається на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
уточнено порядок самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки»,
термін подання Звіту про контрольовані операції перенесено до 01 жовтня року (замість 01 травня року);
розмежовано штрафні санкції за неподання та несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення.

Теги: ДФС
КОМЕНТАРІ:
Авторизація

{{comment.comment_user_name}}
{{formatDate(comment.comment_date,'ua-Ua','2017')}}
{{comment.comment_content}}
{{comment_2.comment_user_name}}
{{formatDate(comment_2.comment_date,'ua-Ua','2017')}}
{{comment_2.comment_content}}
{{comment_3.comment_user_name}}
{{formatDate(comment_3.comment_date,'ua-Ua','2017')}}
{{comment_3.comment_content}}